Islamski magazin

Dova za ispit, olakšanje zadatka, prepreka

DOVA ZA ISPIT Allahumme la sehle illa ma dže’altehu sehla, we ente tedž’alul hazne iza ši’te sehla.Allahu moj, nema lahkoće osim kada Ti nešto ne učiniš lahkim, a Ti kada hoćeš i teškoću učiniš lahkom...

Dova za zaštitu i spas od nevolje

Dova koja štiti od zla i od šejtanskog i džinskog utjecaja • “Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves- semi‘ul-‘alim – U ime Allaha s čijim imenom ništa ne može naštetiti ni na...

Dova za oprost grijeha

Dova za oprost grijeha : (Ko prouci bice mu oprosteno pa makar pobjegao sa bojnog polja) Estagfirullahellezi la ilahe illa huvel-hajjel-kajjume ve etubuu ilejh. Kada učiti dovu: Kada se uči Kur’an,kada kiša...

Dova za bolove (glave, zuba, ledja, stomaka)

Ka’b b. Malik, radijallahu anhu, kazuje da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad čovjeka nešto zaboli, neka stavi ruku na bolno mjesto i sedam puta prouči sljedeću dovu:… ‘Utječem se Allahovim...

Dova za spavanje i smirenje, lijep san

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem je u mnogim hadisima objasnio pravila prilikom odlaska na spavanje, prevrtanja u snu, snoviđenja, buđenja iz sna te preporučio učenje određenih kur’anskih sura i dova kako bi...

Dova za izlaz iz svake situacije

Ko prouči ovu dovu Allah, dž.š. će mu dati izlazak iz situacije u kojoj se nalazi Jednog dana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči se svojim ashabima, rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja...

Dova za brak (sretan, bolji, lijep brak)

Dova za sretan i lijep brak Ya Rabbi, nema božanstva osim Tebe, jedinog. Tebi se sve obraća, nisi rodio niti si rođen, i Tebi niko nije ravan. Molim Te ispuni ovu moju potrebu, prekini moju samoću, otkloni moju nevolju...

Dova za putovanje | Putna dova

Dova za putovanje (autom, avionom, vozom, autobusom) – arapski tekst sa transkripcijom Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhane-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le...