Islamski magazin

Dova za djecu – za uspjeh, sreću, zdravlje, protiv uroka

Roditeljska dova za djecu

Jedna od najvećih obaveza roditelja jeste odgoj djece i stalno upućivanje na ono što je dobro za njih i na ovom i budućem svijetu.

Djeca su u Kur’anu opisana kao ukras ovog svijeta, a Uzvišeni kaže: „Imetak i djeca su ukras ovog svijeta.“ (Sura El-Kehf, ajet 46.)

U ovom članku donosimo jednu dovu za sreću na bosanskom jeziku koju svi roditelji mogu učiti za svoju djecu. Zasnovana je na Kur’anu i preporukama Muhammeda, s.a.v.s.. U dovi se moli Allah, dž.š., da roditeljima pomogne u odgoju, da ih opskrbi mudrošću, snagom i saburom, a da djeci podari lijep život, uputu, sreću i uspjeh na oba svijeta.

“U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnoga. Sva hvala i zahvala pripada Allahu, salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, i plemenite ashabe.

O Allahu, oprosti mi moje grijehe i Tebi priznajem svoje greške. Znam da je odgajanje djece težak zadatak, i zato se ponizno okrećem Tebi i tražim pomoć. Molim Te da mi podariš mudrosti i sabura.

O Allahu, djeca su emanet od Tebe, da ih čuvamo i odgajamo onako kako si Ti zadovoljan. Molim te da tu zadaću obavim na najbolji način.

Pomozi mi gdje mi je pomoć potrebna, popravi moje stanje, opskrbi me mudrošću i saburom, i očisti moj nijjet tako da sva moja djela budu samo u Tvoje Ime.

O Allahu, pomozi mi da budem dobar uzor svojoj djeci, da im budem uzor u vjeri i dunjaluku; učini da ja i moji potomci budemo dobri vjernici, da obavljamo namaz, učimo Kur’an, postimo, dajemo zekat, i pomažemo siromašne i bolesne.

O Allahu, Ti znaš šta je potrebno mojoj djeci. Pomozi nas da činimo dove za njih i zaštiti ih od svakog zla. O Allahu, sačuvaj njihova tijela, srca, umove i osjećaje od svakog zla i štete.

O Allahu, molim Te da zaštitiš moju djecu od nesreća, povreda, teških bolesti, i svakog drugog oblika štete.

O Allahu, molim Te da mojoj djeci podariš dobro društvo – vršnjake koji će im pomoći da Tebe vole, Tebe obožavaju i Tebi se pokoravaju.

O Allahu, podari mojoj djeci uputu i srca koja vole da Tebe spominju. Udalji ih od oholosti, ponosa, licemjerstva, pohlepe i škrtosti i činjenja grijeha.

O Allahu, podari mojoj djeci sposobnost da donose dobre odluke i neka ih uvijek privlače samo dobre i hajirli stvari.

O Allahu, molim Te da moja djeca nikad ne skrenu s Pravog puta, i da im podariš lijepu budućnost.

O Allahu, zaštiti moju djecu od zlih jezika i pogleda, od zla šejtana i džinna.

O Allahu, uputi moju djecu da obavljaju namaz i budu pokorni Tebi, da slijede praksu Poslanika, a.s., i da poštuju nas kao roditelje.

O Allahu, molim te da moja djeca vole, poštuju, cijene i lijepo se ophode prema drugim ljudima i među sobom.

O Allahu, molim te da s mojoj djecom proživim lijepe trenutke dok god živimo na ovom svijetu i da nas ponovo spojiš zajedno u vrtovima Dženneta. Amin.

Izvor: akos.ba

Dova za djecu protiv uroka, da klanjaju, pred spavanje, za zdravlje

U nastavku možete pročitati i isprintati sebi dovu za vašu djecu, koja je zaista sveobuhvatna i jako korisna.

U ime Allaha, Milostivog Samilosnog!

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i ashabe.

Allahu moj, o Ti Koji si stvorio ljubav i Koji nas voliš više nego što majka voli svoje dijete, i više nego što se može voljeti, hvala Ti na tom divnom osjećaju, hvala Ti na milosti kada Si dao da osjetimo i brige i tuge protkane ljubavlju, i noći neprospavane dovama ispunjene.

Odgoj djeteta je naš emanet i zahtjevan posao, zato Te ja Rabbi molim za mudrost i uputu, da nam daš prave riječi i savjete koje ćemo pružiti svojoj djeci, i da ih podučimo da se istrajnost, upornost i istina isplate, a da je potpuni oslonac Tebi i dova naš najjači adut.

Ja Rabbi, molim Te da moji evladi budu onakvi kakvim ćeš Ti biti zadovoljan, da ih se ne zastidimo nikada, i da se njima ponosimo na Oba Svjeta. Da budu od onih uvijek prvih koji će u društvu Resulullaha u Dženet – ul Firdevsu uživati. Hafizi i čuvari Kur’ana biti, a on njihova vodilja kroz život.

Podari im slast u vjeri, ustrajnost i uputu, i srce koje voli da samo Tebi pokorno bude.

Ne dozvoli da svoju kičmu savijaju i pred kim do pred Tobom Svevišnji Gospodaru, i da se samo Tebe boje u javnosti i tajnosti, i od Tebe zaštitu traže.

Allahu moj, Ti si onaj koji pružaš zaštitu, molim Te pod Svoje okrilje ih uzmi i ne prepusti same sebi ni koliko je treptaj oka. Neka njihovo srce, um, tijelo i emocije budu čisti i tebi pokorni. Zaštiti ih od svakog zla koje Si stvorio, od nepravde koju mogu sami sebi nanijeti, od drugih ljudi, životinja, džina i šejtana prokletih. Od nesreća, bolesti, povreda, ovisnosti i poroka i sve druge fizičke, mentalne i emocionalne nevolje i tegobe.

Zaštiti našu djecu svih loših osobina, od oholosti, zavisti, sebičnosti, licemjerstva, zlobe i pohlepe i udalji ih od svakog grijeha. A podari im sposobnosti da donose dobre odluke i da uvijek teže prema onome što je dobro, plemenito i istinito i nadahni ih razboritošću, odlučnošću i korisnim znanjem, kod Tebe je sva moć.

Allahu, uputi naše kćeri da vole nositi hidžab, a naše sinove da se pristojno oblače, neka njihovo odijevanje predstavlja njihov iman, ljubav i poštovanje prema Tvojim naredbama, i uputi ih da biraju samo ono sa čim ćeš Ti biti zadovoljan.

Allahu moj, usadi između moje djece, i sve djece našeg ummeta milost i brigu jednih prema drugima. Podari međusobnu ljubav, poštovanje, cijenjenost i iskrenost.

Zaštiti ih od međusobnih nesporazuma, svađa, i prekidanja rodbinskih veza.

Neka budu u društvu pobožnih prijatelja, rođaka, članova proširene zajednice i nastavnika koji će biti inspirativni uzori za moju djecu i pomoći da postanu najbolji vjernici, prijatelji, supružnici i građani.

O Allahu, molim Te omogući im da jednog dana izaberu hairli, bogobojazne, poštene, pravedne, ljubazne, vrijedne, inteligentne, lijepe, zdrave supružnike sa kojima će zajedno sa poštovanjem i ljubavlju u Tvoje ime istinski uživati, biti potpora za život i vjeru, razvijati svoje porodice i jedno drugom biti vrata za Dženet-ul Firdeus.

Allahu moj, iz Svoje Milosti podari mojoj djeci ovozemaljsku udobnost tako da mogu doći Tebi kroz vrata zahvalnosti, a da nisu prisiljeni da dođu Ti kroz vrata strpljenja.

Zaštiti moju djecu od dugova, od haram imetka, učini ih od onih koji uvijek daju i udjeljuju, a ne uzimaju.

Podari im ugledne profesije u kojima će sticati halal imetak, i biti korisni zajednici.

Molim Te neka uvijek daju najbolje od sebe u svemu što rade.

Ako im podariš iskušenje, daj im i sabur i pomoć od Sebe.

Allahu moj, ja Te molim za bliskost, ljubav, sretan i ispunjen odnos sa mojim djecom za sve dane našeg života. Neka ne zaborave naše dobročinstvo i neka nam uzvrate kada budemo stari i nemoćni. Milostivi Allahu dozvoli da i nakon naše smrti, naša djeca budu izvorom naših dobrih djela.

Molim Te da nas uzmeš Sebi onda kada Ti po pokornosti budemo najbliži, a najmanje potrebni na Dunjaluku, i molim Te da se ponovo sretnemo u najljepšim baščama Džennet-ul Furdeusa sa našim miljenikom Muhammedom s.a.v.s.

Amin!

Izvor: akos.ba

Dova za djecu za uspjeh

Kaže Uzvišeni Allah:

“Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite! –

(An-Naml 62)

Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.”

(Al-Mu`min 60)

Bože moj, podari mi berićeta u mojoj djeci i ne odredi im zlo! Nadari ih pokornošću Tebi i opskrbi me njihovim dobročinstvom!

Bože moj, Ti koji su poučio Musa`a i Adema, pouči i njih! Ti koji si dao da Sulejman dobro razumije, daj da i oni dobro razumiju! Ti koji si Lukmanu dao mudrost i sposobnost rasuđivanja (faslel-hitab) daj i njima mudrost i sposobnost rasuđivanja!

Bože moj, poduči ih onome što ne znaju i podsjeti ih na ono što su zaboravili! Spusti na njih blagoslove i s neba i iz zemlje jer Ti si onaj koji sve čuje i koji uslišava dove.

Bože moj, ja Te molim za njih snagu pamčenja, brzo razumijevanje i čistotu oštroumnosti!

Bože moj, daj da budu od onih koji upućuju na pravi put a i sami su upućeni a ne od onih koji su u zabludi i druge zabludi vode!

Bože moj, omili im pravo vjerovanje u srcima njihovim i lijepim im ga prikaži, a učini im omraženim nezahvalnost, raskalašenost i neposlušnost! I daj da budu od onih koji su na pravom putu!

“Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!”

Bože moj, učini ih od onih Tvojih robova koji će i na ovom i na onom svijetu imati najviše udjela (kod Tebe)!

Bože moj, učini ih od Tvojih prisnih prijatelja (evlija) i Tvojih posebnih robova pred kojima će se svjetlo njihovo kretati. Koji se ničega neće bojati i ni za čim neće tugovati!

Bože moj, oprosti im njihove grijehe!

Bože moj, očisti njihova srca!

Bože moj, čuvaj njihove polne organe!

Bože moj, učini im njihov ahlak lijepim, ispuni njihova srca nurom (svjetlošću) i mudrošću, učini ih podesnim za prihvatanje svake blagodati, popravi ih i popravi njima ovaj ummet!

Bože moj, učini ih od čuvara vjere, od onih koji Te spominji i koji će spominjani biti. O Ti Plemeniti, budi blag prema njima!

Bože moj, sveži im srca njihova za džamije i za pokornost Tebi! Učini ih od najusmjerenijih među onima koji se Tebi usmjeravaju, Tebi najdražim i oni koji Tebi najviše žude!

Bože moj, učini ih čuvarima (hafizima) Tvoje Knjige, pozivateljima (daijama) Tvom putu, mudžahidima na Tvom putu i dostavljačima od Tvog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!

Bože moj, učini uzvišeni Kur`an proljećem njihovih srca, lijekom njihovih prsa i svjetlošću njihovih očiju!

Bože moj, izlij na njih znanje onih koji su Te spoznali!

Bože moj, opskrbi ih mudrošću i korisnim znanjem, uljepšaj njihov ahlak blagošću i počasti ih bogobojaznošću!

Ukrasi ih zdravljem i oprosti im!

Bože moj, opskrbi ih čestitim učiteljem i dobrim društvom!

Bože moj, opskrbi ih skromnošću i zadovoljstvom!

Bože moj, sačuvaj njihova srca od vezanosti za bilo koga drugog, osim Tebe. Učini ih od onih koje voliš i koji Tebe vole!

Bože moj, opskrbi ih Tvojom ljubavlju, ljubavlju Tvoga Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ljubavlju svakog onog ko Tebe voli i ljubavlju svakog djela koje vodi blizini Tvoje ljubavi!

Bože moj, učini ih od onih koji su skromni pred Tobom pa im Ti povećaš stepene, koji su predani pred Tvojim strahopoštovanjem pa si ih zavolio, koji Ti se primiču pa si ih učinio Sebi bliskim, koji Te mole pa im se odazivaš!

Bože moj, obraduj njima Svoga odabranog Poslanika i uputi ih na ono što Ti voliš, ja Gaffar (Ti koji mnogo praštaš)!

Bože moj, otvori im kapije Tvoje halal opskrbe iz prostranstva Tvoje dobrote, zaštiti ih Svojim halalom od Tvoga harama i učini ih imućnim (neovisnim) dobrotom Tvojom od svakog drugog!

I ne prepusti ih bilo kom drugom osim Tebi.

Bože moj, sačuvaj ih razvrata – javnog i tajnog –  tragedija, zemljotresa i iskušenja!

Bože moj, sačuvaj ih od bluda i homoseksualizma!

Bože moj, sačuvaj ih alkohola i droga!

Bože moj, sačuvaj ih od bolesti, kuga i šteta!

Bože moj, sačuvaj ih – danonoćno, javno i tajno – od zla zlobnika i uputi ih na ono što Ti voliš od njih i oprosti im ja Gaffar (Ti koji mnogo praštaš)!

Bože moj, ne dopusti srcima njihovim da skrenu nakon što si im već na pravi put ukazao, daruj im Svoju milost i pruži im u njihovim postupcima prisebnost!

Bože moj, obaspi me Svojom milošću time što ćeš popraviti njihovo stanje!

Bože moj, produži im njihove živote zdravljem i očuvanošću u pokornosti Tebi i Tvom zadovoljstvu!

Bože moj, odgoj moju malu djecu i osnaži moje odrasle!

Bože moj, podari im zdravlja u njihovim tijelima, njihovim ušima, njihovim očima, njihovim dušama i njihovim organima!

Bože moj, daruj njihovim dušama bogobojaznost, očisti ih jer Ti si onaj koji ih može najbolje očistiti i nadahni ih na uputi!

Bože moj, učini ih dobrim i bogobojaznim!

Bože moj, osnaži me njima dok sam živ i oživi mi spomen njima. Čuvaj me njima kad sam odsutan, pomozi me njima za moje potrebe i učini ih pomoćnicima meni!

Bože moj, učini ih pokornim meni a ne nepokornim, neposlušnim i griješnim!

Bože moj, pomozi me na njihovom odgoju, usmjerenju i dobročinstvu te učini to dobrim i meni i njima!

Bože moj, učini nas i nih od onih kojima si dao dovoljno Svoje halal opskrbe, od onih koji se Tobom utječu od poniženja. Od onih koji će zbog nasilja biti nagrađeni Tvojom pravdom, Tvojom milošću sačuvani od iskušenja (nedaća) a Tvojom bogobojaznošću zaštićeni od grijeha, posrtaja i greški!

Oni koji će Tvojom pokornošću biti nadahnuti za svako dobro, uputu i ispravnost, oni kojim će Tvojom moći imati postavljenu perdu između sebe i svojih grijeha i koji će napustiti svaki vid griješenja (i nepokornosti).

Bože moj, Tvojim okriljem, sačuvaj nas, našu djecu i naše potomstvo od kaburskog iskušenja i iskušenja Mesiha Dedždžala!

Bože moj, obaspi ih onim što će ih popraviti i na ovom i na onom svijetu!

Bože moj, učini im lijep spomen i na ovom i na onom svijetu i zaodjeni ih – ogrtačima ponosa – odjećom ljepote i savršenstva!

Bože moj, gledaj ih Tvojim okom, prati ih Tvojom pomoći, pomozi ih vojskom ljubavi i napoj ih najplemenitijim pićem zaštite (vilajeta)!

Bože moj, stavi ih pod Tvoju zaštitu, Tvoje okrilje, Tvoju sigurnost, Tvoju blizinu, Tvoje utočište, Tvoju stranku, Tvoju tvrđavu, Tvoje blaženstvo i Tvoj zastor od svakog šejtana, čovjeka, džinna, nasilnika i zavidnika. Kao i od zla svege onoga koga ćeš Ti uzeti za njegovu kiku, jer Ti si, uistinu, Svemoćan!

“Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.”

Sačuvaj mene i potomstvo moje šejtana prokletom!

Bože moj, Ti si rekao a riječi su Tvoje istina, “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!”

Bože moj, ovo je dova a od Tebe je uslišenje! Ovo je trud a  na Tebe je oslonac!

Bože moj, daj mi sve to time što ćeš im podariti uspjeh i Tvoju milost!

I daj svim muslimanima i muslimankama, vjernicima i vjernicama – odmah na ovom i kasnije na onom svijetu – isto ono što sam te molio za sebe i svoju djecu!

Jer Ti si, uistinu onaj koji je blizu, koji se odaziva, koji sve čuje i sve zna, koji briše grijehe, koji mnogo prašta i koji je milostiv!

“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!”

I uvedi nas u Džennet sa čestitima, o Ti Silni koji mnogo grijehe prašta!

Pa neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. I neka blagoslov i mir na najplemenitijeg među vjerovjesnicima i poslanicima, našeg predvodnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, i sve njegove ashabe!

بسم الله الرحمن الرحيم

دعاء للأبناء

اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برََهم *
اللهم يا مُعلم موسى وآدم علّمهم * ويا مُفهم سليمان فهمهم ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب *
اللهم علّمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم بركات من السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات
اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن *
اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين *
اللهم حَبّب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الرّاشدين * ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما *
اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظاً في الدنيا والآخرة *
اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون *
اللهم اغفر ذنوبهم * اللهم طَهّر قلوبهم * اللهم حصِّن فروجهم *
اللهم حسَن أخلاقهم واملأ قلوبهم نوراً وحكمة وأهلهم لقبُول كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة *
اللهم اجعلهم من حرس الدين ومن الذاكرين والمذكورين وألطف بهم يا كريم *
اللهم علِّق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك * واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك *
اللهم واجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومجاهدين في سبيلك ومبلِغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم *
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونور أبصارهم * اللهم افتح عليهم فتوح العارفين * اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزِّين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية واعف عنهم * اللهم ارزقهم المعلِّم الصالح والصُحبة الطيبة * اللهم ارزقهم القناعة والرضا*
اللهم نزِّه قلوبهم عن التعلّق بمن دونك * واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك*اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك *
اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته واستكان لهيبتك فأحببته وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته *
اللهم فرِّح بهم نبيك المختار * واهدهم لما تُحبهُ يا غفار *
اللهم افتح عليهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمن سواك ولا تولهم ولياً سواك*
اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن * اللهم جنبهم الزنا واللواط *
اللهم جنبهم الخمر والمخدرات *
اللهم سلِّمهم من العلل والأوبِئة والآفات * اللهم سلّمهم من شر الأشرار آناء اللّيل وأطراف النّهار في الإعلان والإسرار* واهدهم لما تحبه منهم واغفر لهم يا غفّار*
اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدا *
اللهم منَّ علىَّ بصلاح أحوالهم * اللهم امدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك *
اللهم ربِّ لي صغيرهم وقو ِلي ضعيفهم * اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم *
اللهم آت نفوسهم تقواها وزّكها أنت خير من زكّاها وألِهمَهُم رُشدهم * اللهم اجعلهم أبرار أتقياء*
اللهم اشدد بهم مَحضَري * وأحّي بهم ذكري * واكفني بهم في غيبتي* وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عوناً لي * اللهم واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين *
اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرَهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم *
اللهم اجعلنا وإياهم من الموسع عليّهم الرّزق الحلال المعوذين من الذل بك * والمجازين من الظلم بعدلِك والمعافين من البلاء برحمتك المعصومين من الذ ُّنوب والزلَلَ والخطأ بتقواك * الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك * والمحال بينَهم وبين الذنوب بقدرتك * التَّاركين لكل معصية *
اللهم وأعذنا وأولادنا وذرياتنا من فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال *
اللهم امنن عليهم بما يصلحهم في الدنيا والآخرة * اللهم اجعل لهم الذكر الجميل في الدنيا والآخرة وألبسهم من ملابس الجَمال والكمال الحُلل الفَاخرة * اللهم أنظرهم بعينك وتولهم بعونك وأيِّدهم بجيش المحَبة واسقهم من شراب الولاية أكرم شربة *
اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ ٍ وحاسد ومن شر كل شئ أنت آخذ بناصيته إنك على كل شئ قدير *
اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين * وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم *
اللهم إنك قلت وقولك الحق: (أدعوني أستجب لكم )*
اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان * اللهم أعطني جميع ذلك بتوفيقهم ورحمتك * وأعط جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألتك لنفسي ولأولادي عاجل الدنيا وآجل الآخرة * إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور رحيم *
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار *
وأدخلنا الجنّة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين …
آملين دعوة من القلب

Izvor: imam.ba

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi