Islamski magazin

Dova za ispit, olakšanje zadatka, prepreka

DOVA ZA ISPIT

Allahumme la sehle illa ma dže’altehu sehla, we ente tedž’alul hazne iza ši’te sehla.
Allahu moj, nema lahkoće osim kada Ti nešto ne učiniš lahkim, a Ti kada hoćeš i teškoću učiniš lahkom.

Preporučeno čitanje:

Dove za olakšanje zadatka, ispita, prepreka

1- “RABBI-ŠRAH LI SADRI VE JESSIR LI EMRI” – Gospodaru moj, ucini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj.

2- ”ALLAHUMME-HDINI VE SEDDIDNI’ – Allahu moj, Ti me uputi i izvedi na pravi put….

3- ”JA HAJJU JA KAJJUMU BIRAHMETIKE ESTEGISU” – O Vjecno Živi, o Ti Koji sam po sebi postojiš i Koji sve održavaš, Tvojom milošcu tražim pomoc.

4- “ALLAHUMME LA SEHLE ILLA MA DŽE’ALTEHU SEHLEN VE ENTE TEDŽ’ALU-L-HUZNE IN ŠI’TE SEHLEN” – Allahu moj, nema lahkoce osim onoga što ti uciniš lahkim. Ti ako hoceš, i teškocu (tugu) uciniš lakom.

5- “RABBENA ATINA FI-D-DUNJA HASENETEN VE FI-L-AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABE-N-NARI.” – Gospodaru naš, podari nam svako dobro na dunjaluku i na ahiretu i sacuvaj nas od patnje (kazne) u Vatri.

Preporučeno čitanje:

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi