Islamski magazin

Dova za oprost grijeha

Dova za oprost grijeha :

(Ko prouci bice mu oprosteno pa makar pobjegao sa bojnog polja)

Estagfirullahellezi la ilahe illa huvel-hajjel-kajjume ve etubuu ilejh.

Kada učiti dovu: Kada se uči Kur’an,kada kiša pada,uoči petka i ponedjeljka,uoči bajrama,pred zoru,pred iftar,između ezana i ikameta,u namazu,na sedždi,u ratu,na hadžu i uoči mubarek noći.

Dova se prima:Od roditelja,putnika,postača,bolesnika,mazluma i brata za brata.

Preporučeno čitanje:

Dova za oprost grijeha od Allaha dž.š.

Allāhummagfir lī ħatīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve mā ente e‘alemu bihī minnī. Allāhummagfir lī džiddī ve hezlī ve ħataī ve ‘amdī ve kulle zālike ‘indī. Allāhummagfir lī mā кaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu ve mā ente e‘alemu bihī minnī entel-muкaddimu ve entel-mu-eħħiru ve ente ‘alā kulli šej-in кadīr. 

“Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u postupcima mojim, koje Ti poznaješ bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam u zbilji i šali učinio, ono što omaškom i što hotimično uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio, a što Ti znaš bolje 

od mene. Ti određuješ šta će se desiti prije a šta kasnije i Ti si Svemoćan.” 

Allāhumme inneke ‘afuvvun kerīmun tuĥibbul-‘afve f‘afu ‘annī. 

“Allahu moj, Ti doista praštaš i Plemenit si, voliš praštanje, pa oprosti mi!” 

Allāhumme innī zalemtu nefsī zulmen kesīren ve lā jagfiruz-zunūbe illā ente fagfir lī magfireten min ‘indike verĥamnī inneke entel-gafūrur-raĥīm. 

“Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo Ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti Tvojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti opraštaš i Milostiv si!”

Izvor: IKC-Berlin.de

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi