Islamski magazin

Dova za dobar posao | Dova za hairli, bolji posao i zaposlenje

Po pitanju pronalaska posla i obezbjeđenja ostalih materijalnih pretpostavki za dostojan život upućujemo vas na potrebu prihvatanja i slijeđenja uzročno-posljedičnih zakonitosti ovoga svijeta koje podrazumijevaju potrebu stručnog osposobljavanja, truda, zalaganja i nastojanja da biste došli do postavljenog cilja jer se ne može očekivati plod i rezultat bez sjetve, odnosno zalaganja i nastojanja da se nešto postigne: „I reci : “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.“ (Et-Tevba, 105)

Upućujemo vas na bogobojaznost i predanost Uzvišenom Allahu koji shodno kur’anskome ajetu obezbjeđuju i proširuju ljudsku opskrbu na ovome svijetu: „A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.“ (Et-Talak, 2,3)

Sugeriramo vam da održavate svoje rodbinske veze jer shodno vjerodostojnome hadisu taj čin proširuje i uvećava čovjekovu nafaku a time i mogućnosti kvalitetnog zaposlenja: Ko želi da  mu se proširi nafaka i produži život neka sa svojom rodbinom održava dobre rodbinske odnose. (Buhari i Muslim)

Pozivamo vas na često traženje oprosta od Uzvišenog Allaha (istigfar) što je jedan od uzroka svakojakih blagodati: „Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati  i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.“ (Nuh, 10-12)

Preporučujemo neku od kur’anskih ili sunnetskih dova u kojima čovjek traži dobro ovoga i budućega svijeta poput kur’anske dove Rabben atina fiddunja hassneten ve fil ahireti haseneten vekina azabennar (“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!”) (El-Bekare, 201)

Upućujemo vas na zbirku dova od Mehmeda Handžića ili neku drugu koje su dostupne u knjižarama ili čak u elektronskim formama na određenim internet- stranicama a koje sadržavaju kur’anske i sunnetske dove.

Za ovu priliku preporučujemo dovu koju Ali b. Ebi Talib r.a. prenosi od Allahovoga Vjerovjesnika s.a.v.s. Naime, došao mu je rob koji je želio da se otkupi, a nije to bio u stanju zbog nedostatka materijalnih mogućnosti i tražio da mu pomogne. On mu je kazao da će ga podučiti riječima kojima ga je podučio Poslanik s.a.v.s. Kada bi imao dug veličine planine Sir Allah će ti pomoći da ga isplatiš. Reci: Allahummekfini bi halalike an haramike,  ve agnini bi fadlike ammen sivake!(Gospodaru moj, učini da mi ono što si ti dozvolio(halal) bude dovoljno i da me udalji od onoga što je zabranjeno(haram). Tvojom dobrotom, učini me neovisnim o bilo kome sem Tebe.)  (Tirmizi)

Najbolje je Uzvišenom ovim i drugim povodima uputiti jednu od kur’anskih ili sunnetskih dova koje imaju posebnu ulogu i snagu.  Međutim, dozvoljeno je obratiti se Uzvišenom svojim riječima na našem jeziku tražeći od Njega pomoć, podršku i olakšanje: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ (El-Bekare, 186)

Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: Neka svako od vas odabere dovu  koja mu se sviđa i neka Uzvišenog moli. (Buhari i Muslim)

Izvor: islamskazajednica.ba

Preporučeno čitanje:

Dova za pronalazak posla

Vallahu ju’ti mulkehu men ješa

Izvor: Ljubav u okrilju Kur’ana – hfz. Husejn Čajlaković

Dova za započinjanje novog posla

Rabbenâ âtina min ledunke rahmeten ve hejji’ lenâ min emrinâ rešeden. Rabbišrah li sadri ve jessir li emri.”

Značenje:

“Gospodaru naš, pruži nam Svoju milost i učini nam ovu našu stvar ispravnom! Gospodaru, otvori moje srce i olakšaj mi posao!”

Prijatelju! Svako onaj ko započinje novi posao trebalo bi da uči ove ajete kao dovu. Uzvišeni Allah je Svoje vjerne robove podučio tim dovama i oni su uvjek učili te dove. Allah, dž.š., o tim govori u Kur’anu, a.š. Posao koji se započne Allahovim imenom je berićetli i hajirili posao. Dobar i uspješan posao. Onaj ko spominje Allaha, dž.š., ne ostaje ukraćen.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli 

Dova za bolji, hairli posao

Bismillahir – Rahmanir – Rahim hasubun Allahu ve nimel vekiL nimel mevla ve nimen nasir

70 puta namijenivši za posao i uzdajuci se u Allaha da ce pomoci.

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi