Islamski magazin

Dova za zdravlje roditelja, djece, porodice, bebe, bolesnika

DOVA ZA ZDRAVLJE (OZDRAVLJENJE)

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Hvala Ti Allahu, koji Si nam dovoljan u svakom slucaju i koji Si najbolji zastitnik.Ti Si onaj koji ojacava Svojom moci slabog Svog roba i koji lijecis Svojom dobrotom svakog bolesnika i slabog.
Dragi Allahu, molim Te ovom dovom kojom Ti Se molio Muhammed a.s.: “Moj Allahu, ucini zdravim moje tijelo,moj sluh,moj vid.Moj Allahu, utjecem Ti se od nevjerstva i siromastva.”
Allahu, podari mi dobro zdravlje,jer kome Si dao zdravlje,dao Si mu veliko dobro.Zato Te molim da mi das zdravlje,kako bih Ti mogao sto vise i bolje ibadet ciniti.
Dobri Allahu, moli Te da mi das dobro ovog i buduceg svijeta.Narocito Te molim da mi das zdravlje,da me ozdravis.Molim Te da mi tijelo osnazis i da mi dusu smiris i urahatis.To Te molim,Uzviseni Allahu, pa smiluj mi Se i uslisaj mi ovu dovu!Ti Si Allah, koji dove robova svojih islisavas.
Dragi Allahu, Tebi se samo obracam i Tebe samo molim za zdravlje,jer me Ti jedini mozes ozdraviti sa Svojom dobrotom i milosti. Neka Ti je, Svemoguci Allahu, nebrojeno hvala, jer Si Ti Gospodar svih svjetova i stvoritelj svega sto postoji na nebesima i na zemlji.! (M.M)

Pročitaj o vrijednostima sure Jasin

Jos jedna lijepa dova za zdravlje djeteta, odraslih, porodice

Hvala Ti, Allahu, koji Si nam dovoljan u svakom slučaju i koji Si najbolji zaštitnik. Ti Si onaj koji ojačava Svojom moći slabog Svog roba i koji liječiš Svojom dobrotom svakog bolesnika i slabog.
Dragi Allahu, molim Te ovom dovom kojom Ti Se molio Muhammed a.s.:
“Moj Allahu, učini zdravim moje tijelo, moj sluh, moj vid. Moj Allahu, utječem Ti se od nevjerstva i siromastva.”

Allahu, podari mi dobro zdravlje, jer kome Si dao zdravlje, dao Si mu veliko dobro. Zato Te molim da mi das zdravlje, kako bih Ti mogao sto više i bolje ibadet činiti.

Dobri Allahu, molim Te da mi daš dobro ovog i budućeg svijeta. Naročito Te molim da mi daš zdravlje, da me ozdraviš. Molim Te da mi tijelo osnažiš i da mi dušu smiriš i urahatiš. To Te molim, Uzvišeni Allahu, pa smiluj mi Se i uslišaj mi ovu dovu! Ti Si Allah, koji dove robova svojih uslišavaš.
Dragi Allahu, Tebi se samo obraćam i Tebe samo molim za zdravlje, jer me Ti jedini možeš ozdraviti sa Svojom dobrotom i milosti. Neka Ti je, Svemogući Allahu, nebrojeno hvala, jer Si Ti Gospodar svih svjetova i stvoritelj svega što postoji na nebesima i na zemlji.

Jos jedna lijepa dova za zdravlje djeteta, odraslih, porodice

„Često uči dovu za ozdravljenje.“


PORIJEKLO HADISA

Prenose ga Dejlemi, Hakim i Taberani od Abdullah b. Abbasa, radijallahu anhuma.

POVOD NASTANKA

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma, kaže da je zamolio Poslanika da mu kaže neku dovu koju će često učiti, a on mu je izrekao prednji hadis.

KOMENTAR

„Zdravlje je kruna na glavama zdravih čiju vrijednost znaju cijeniti samo bolesni ljudi.“ Ova je poslovica arapskog porijekla, a u orginalu glasi:
„Es-sihatu tadžun ‘ala ruusil-essiha’i la ja’rifuha illel-merda.“

Pročitaj o vrijednostima sure Kefh

I zaista vrijednost zdravlja, u odnosu na sve drugo što čovjek posjeduje, ne zna cijeniti u pravom smislu sve dok ga ne izgubi. Prednji hadis nam govori o potrebi dove koju smo dužni upućivati Allahu Uzvišenom.

 Poslanik je često učio ovu dovu: “Bože moj, ja Te molim da mi dadneš blagoslov u sluh moj, u moj vid, u dušu moju, u tijelo moje, u ćud i narav moju, u porodicu moju, u život moj, u smrt moju i moj cio posao. Bože primi moja dobra dijela i molim Ti se za visoke džennetske stepene.“

Poslanik bi također u to ime učio suru “Ihlas“ i „Mu’avvizetejn“, posebno pred spavanje. Ali trebamo biti svjesni da istinska zaštita može doći samo od Allaha dželle šanuhu. On je Taj kome trebamo težiti u životu i On je Jedini koji ima pravo na naše obožavanje i od Njega treba pomoć tražiti. Veza između Boga i čovjeka može se odvijati u tri aspekta:

  1. Allah je naš Stvoritelj, Ravnatelj i istinski Gospodar,
  2. On je naš Vladar, On vlada našim životima, upravlja i brine se o rastu i razvoju i štiti nas od svakog zla,
  3. I konačno On je naše utočište, nije rodio i rođen nije i niko mu ravan nije. Zar iko može kao On da čovjeka usreći; bilo zdravljem ili nekim drugim darovima?

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Add comment

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi