Islamski magazin

Jutarnji i večernji zikr

Jutarnji zikr sa prijevodom na bosanski jezik


Jutarnji i večernji zikr u srce unosi smirenost, snagu, zadovoljstvo i sreću
🌺- Jutarnji i večernji zikr pruža zaštitu i sigurnost od zla i nedaća
🌺-Otvara vrata bereketu i nafaki
🌺- Pruža zaštitu prije i poslije iskušenja zvanog: sihr, urok ili džinnsko opsjedanje – Jača vezu sa Allahom, sw.t.
🌺- Jutarnji zikr daje insanu snagu i rasploženje za taj dan, a sa večernjim zikrom, insan ulazi u noć odmorniji i smireniji
🌺- Ova vrsta zikra stvara kod roba osječaj, da je Allah, s.w.t najveći zaštitnik, da On čuva svog roba i da On, s.w.t daje lijeka te da se ništa ne može desiti bez Njegove dozvole
🌺- Ako se jutarnji i večernji zikr izgovore skrušenog srca i jezika, sa jakim ubjeđenjem razmišljajuči o značenjima izgovorenog zikra, taj zikr će čuvati i štiti osobu od svake vrste zla, čak jedan dio uleme kaže da ovaj zikr štiti kuće od hladnoće i vrućine.
🌺- Jutarnji i večernji zikr insana štiti od uroka, zavidnosti, sihra, džinnskog opsjedanja, straha, nesanice…
Molimo Allah da naša srca budu ispunjena zikrullahom i da naši jezici budu uvijek vlažni od spominjanja Allaha, dž.š. i molimo Allaha, tebareke ve te’ala da se pridržavamo svih vrsta zikra koji je prenešen od Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, između kojih je jutarnji i večernji zikr. AMIN!!!

🌺🌺Jutarnji zikr🌺🌺

أصبحنا و أصبح الملك لله ، والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ، رب أعوذ بك من الكسل ، وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر “.

🌺-ASBAHNA VE ASBEHAL MULKU LILLAH,VEL HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALLA KULLI ŠEJIN KADIR.RABBI ESELUKE HAJRE MA FI HAZEL JEVMI VE HAJRE MA BADEHU VE EUZU BIKE MIN ŠERRI HAZEL JEVMI VE ŠERRI MA BADEHU RABI EUZU BIKE MINEL KESELI VE SUIL KIBER, RABI EUZU BIKE MIN AZABIN FINAR, VE AZABIN FIL KABR.“

Osvanusmo, a osvanu vlast u Allaha, hvala Allahu Jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala, i Koji sve može. Gospodaru molim od Tebe dobro ovog dana i dobro iza njega, a utječem ti se od zla ovog dana i od zla poslije njega, utječem ti se o lijenosti i od zla oholosti, utječem Ti se Gospodaru od patnje kabura i kazne džehenemske vatre.“ (Muslim)

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض ، رب كل شئ ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره إلى مسلم “.

🌺-ALLAHUMME ALIME-L-GAJBI VE-Š-ŠEHADETI, FATIRE-S-SEMAVATI VE-L-ERDI, RABBE KULLI ŠEJIN VE MELIKEHU: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE, E‘UZU BIKE MIN ŠERRI NEFSI VE MIN ŠERI-Š-ŠEJTANI VE ŠIRKIHI, VE EN AKTERIFE ‘ALA NEFSI SUEN EV EDŽURREHU ILA MUSLIMIN

– Allahu, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka, te da me sačuvaš od činjenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu. (Tirmizi)

اللهم إني أسألك العفو و العافية في الدنيا و الأخره ، اللهم إني أسألك العفو و العافية ، في ديني ودنياي وأهلي ، ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ، ومن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك إن أغتال من تحتي “.

🌺-ALLAHUMME INNI ES ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘AFIJETE FI-D-DUNJA VE-L-AHIRETI. ALLAHUMME INNI ES‘ELUKE-L-‘AFVE VE-L-‘AFIJETE FI DINI VE DUNJAJE VE EHLI VE MALI. ALLAHUMME- STUR ‘AWRATI VEAMIN REW‘ATI. ALLAHUMME-HFAZNI MIN BEJNI JEDEJJE WE MIN HALFI WE ‘AN JEMINI WE AN ŠIMALI WE MIN FEVKI WE E‘UZU BI AZAMETIKE EN UGTALE MIN TAHTI.” –

Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zaštitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me s moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti s leđa, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo. (Muteffekun alejhi)

اللهم بك أصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور

🌺-ALLAHUME BIKE ASBAHNA VE BIKE EMSEJNA VE BIKE NAHJA VE BIKE NEMUT VE ILEJKEN-NUŠUR

Gospodaru Tebi osvićemo i Tebi omrknjavamo, tebi živimo i tebi umiremo i (prema Tebi idemo), pred tobom ćemo se iskupiti. (Tirmizi)

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني و أنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغر الذنوب إلا أنت “.

🌺-ALLAHUMME ENTE RABBI LA ILAHE ILLA ENTE HALEKTENI VE ENE ABDUKE , VE ENE ALA AHDIKE VE VEADIKE MESTETATU, EUZU BIKE MIN ŠERRI MA SANATU EBU-U LEKE BI NIMETIKE ALEJE, VE EBU-U BIZEMBI FAGFIRLI FE INEHU LA JAGFIRU ZZUNUBE ILLA ENTE

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio Si me, ja sam Ti rob, ja sam na ugovoru i obećanju datom Tebi koliko sam u mogućnosti. Utječem Ti se od zla koga sam učinio. Priznajem Tvoje blagodati meni date, a priznajem svoje grijehe, oprosti mi, jer sem Tebe niko grijehe ne može oprostiti.“ (Buharija)

8)حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

🌺- HASBIJALLAHU LA ILAHE ILLA HUVE ALEJHI TEVEKELTU VE HUVE RABBUL ARŠIL AZIM

Dovoljan mi je Allah, nemamn Boga osim Njega, na Njega se oslanjam. On je Gospodar Arša veličanstvenog. (proučiti sedam puta) (Ibni Sunijj , hasen)

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

🌺- EUZU BI KELIMATILLAHI TTAMATI MIN ŠERRI MA HALEK

Utječem se savršenim Allahovim riječima od zla onoga što je stvorio.“ (proučiti tri puta) (Tirmizi, Muslim, Ahmed)

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

🌺- BISMILLAHILEZI LA JEDURRU MEASMIHI ŠEJ’UN FIL ERDI VE LA FISSEMAI VE HUVE SSEMIUL ALIM

U ime Onoga uz čije ime neće nauditi ništa na nebesima niti na zemlji, a ON sve čuje i sve zna. (proučiti tri puta) (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madždže)

رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً

🌺- RADIITU BILLAHI RABBEN, WE BIL ISLAMI DIINAA WE BI MUHAMEDIN sallAllahu alejhi we sellem NEBIJJEN

Zadovoljan sam Allahom Gospodarom, Islamom vjerom, i Muhamedom sallAllahu alejhi we sellem Vjerovjesnikom (tri puta) (Tirmizi)

سبحان الله وبحمده : عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلما

🌺- SUBHANELLAHI VE BI HAMDIH ADEDE HALKIH VE RIDA NEFSIH VE ZINETE ARŠIH VE MIDADE KELIMATIH

Slavljen neka je Allah, i hvala Mu onoliko koliki je broj Njegovih stvorenja, i koliko je zadovoljstvo Njegovo, i koliko je ukrašen Njegov Arš, i koliko treba da se ispišu Njegove riječi (proučiti tri puta) ( Muslim)

سبحان الله و بحمده

🌺- SUBHANELLAHI VE BI HAMDIH (100 PUTA)

Kaže Poslanik sallallahu alejhu ve sellem: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi’ (Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala), oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{1} اللَّهُ الصَّمَدُ{2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ{3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{4} – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ{1} مِن شَرِّ مَا خَلَقَ{2} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ{3} وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ{4} وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ{5} – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ{1} مَلِكِ النَّاسِ{2} إِلَهِ النَّاسِ{3} مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ{4} الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ{5} مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ{6}

🌺- PROUČITI SURE IHLAS, FELEK I NAS PO TRI PUTA Od Abdullaha b. Hubejba r.a se prenosi da mu je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:“Reci!“ Pa mu rekoh:“ Šta da kažem, Allahov Poslaniče?“, pa mi reče:“ Reci:“ KUL HUVALLAHU EHAD, KUL EUZU BI RABIL FELEK I KUL EUZU BI RABI NNAS, kad osvićeš i omrkivaš tri puta, biće ti dovoljno od svega.“

Proučiti Ajetul kursiju الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم –

🌺- ALLAHU LA ILAHE ILLA HU. EL- HAJJUL-KAJJUM. LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL-ERD. MEN ZALLEZI JEŠFE’U INDEHU ILLA BI IZNIH. JA’LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ’IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠA’E. VESI’A KURSIJJUHUS-SEMAVATI VEL-ERD. VE LA JE’UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL-ALIJJUL-AZIM (El-Bekare 255)
“Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegov Prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!” (El Bekare 255)
Dokaz da se ajetul kursija uči poslije sabaha (jutarnji) i poslije ikindije (večernji) je hadis kojeg ja zabilježio Imam En-Nesai u svom Sunenu, Hakim u Mustedreku i Taberani, tu predaju je šejh Albani ocijenio kao sahih u “Sahihu-l-Tergib”, 273, i za predaju od Taberanija kaže da joj je sened dobar(hasen).

🌸ASBAHNA WE ASBAHAL MULKU LILLAHI RABBIL ‘ALEMIN. ALLAHUMME INNI ES’ELUKE HAJRE HAZEL JEWMI, FETHAHU, WE NASREHU, WE NUREHU, WE BEREKETEHU, WE HUDAHU, WE A’UZU BIKE MIN ŠERRI MA FIHI WE ŠERRI MA BE’DEHU. Osvanusmo i osvanu vlast u Allaha Gospodara svih svjetova. Gospodaru moj, molim Te za dobro ovog dana, za pobjedu, i pomoc, i svjetlost, i bereket, i uputu, a utjecem Ti se od zla u njemu i zla poslije njega.

🌸ALLAHUMME MA ASBEHA BII MIN NI’METIN EW BI EHADIN MIN HALQIK, FE MINKE WAHDEK, LA ŠERIIKE LEK, FE LEKEL HAMDU WE LEKE-ŠŠUKR.
Gospodaru moj, ono sto je osvanulo kod mene od blagodati, ili kod bilo koga od Tvojih stvorenja, pa to je samo od Tebe, Ti nemas sudruga, pa Tebi pripada sva hvala i zahvala.

🌸ALLAHUMME ‘AAFINII FI BEDENII, ALLAHUMME ‘AAFINII FII SEM’II, ALLAHUMME ‘AAFINII FII BESARII, LAA ILAHE ILLA ENTE. ALLAHUMME INNII EUZU BIKE MINEL KUFRI WEL FAQRI, WE EUZU BIKE MIN ‘AZABIL QABRI, LA ILAHE ILLA ENTE.(3x)
Gospodaru moj, zastiti moje tijelo, Gospodaru moj, zastiti moj sluh, Gospodaru moj, zastiti moj vid, nema drugog Boga osim Tebe. Gospodaru moj, utjecem Ti se od nevjerovanja, od siromastva, i utjecem ti se od kaburske kazne. Nema drugog Boga osim Tebe.

🌸ALLAHUMME INNII ASBAHTU (BI HAMDIKE) , UŠHIDUKE WE UŠHIDU HAMELETE ‘ARŠIKE, WE MELAAIKETEKE WE DZEMII’A HALQIKE, ENNEKE ENTALLAHU LAA ILAHE ILLA ENTE WAHDEKE LA ŠERIKE LEKE, WE ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUKE WE RESULUKE. Gospodaru moj, docekujem jutro Tebi zahvaljujuci. Pozivam za svjedoka Tebe, one koji Tvoj Arš nose, Tvoje meleke i sva stvorenja Tvoja da izjavljujem da Si Ti Allah, da nema Boga osim Tebe, Jedinoga Koji nema sudruga, i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik. 4X ( Ko kaze ovo 4 puta kad osvane i omrkne Allah ce ga sacuvati vatre.)

🌸ASBAHNA ‘ALA FITRETIL ISLAMI WE ‘ALA KELIMETIL IHLASI WE ‘ALA DIINI NEBIJJINA MUHAMMEDIN sallAllahu alejhi we sellem, WE ‘ALA MILLETI EBIINA IBRAHIIME HANIIFEN, MUSLIMEN, WE MA KANE MINEL MUŠRIKIIN. Jutro smo docekali u krilu islama, na principima sehadeta, u vjeri vjerovjesnika naseg, Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, i u vjeri praoca naseg Ibrahima, alejhis-sela m, iskrenog monoteiste, muslimana, koji nije bio idolopoklonik. 🌺 JA HAJJU JA QAJJUUM, BI RAHMETIKE ESTEGISU ESLIH LII SHE’NII KULLEH, WE LA TEKILNII ILA NEFSII TARFETE AJNIN. O Zivi, o Vjecni, Tvojom miloscu Te molim popravi cjelokupno moje stanje, i ne prepusti me samom sebi ni treptaj oka. 🌺 AMIIN JA RABB❣

VEČERNJI ZIKR:

Uči se kao i jutarnji zikr, samo se umjesto ovih dova (koje se uče ujutro): ASBAHNA VE ASBEHAL MULKU LILLAH,VEL HAMDU LILLAH LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALLA KULLI ŠEJIN KADIR.RABBI ESELUKE HAJRE MA FI HAZEL JEVMI VE HAJRE MA BADEHU VE EUZU BIKE MIN ŠERRI HAZEL JEVMI VE ŠERRI MA BADEHU RABI EUZU BIKE MINEL KESELI VE SUIL KIBER, RABI EUZU BIKE MIN AZABIN FINAR, VE AZABIN FIL KABR.“ I umjesto dove: ALLAHUME BIKE ASBAHNA VE BIKE EMSEJNA VE BIKE NAHJA VE BIKE NEMUT VE ILEJKEL NUŠUR.”, uče sljedeće dove:

– أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد ،لله ، لا إله إلاالله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،ر رب أسألك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها رب أذبك من الكسل وسوء الكبر ،رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في النار وعذاب في القبر

EMSEJNĀ VE EMSEL MULKU LILLĀH, VEL HAMDU LILLĀH, LĀ ILĀHE ILLALLĀHU VAHDEHU LĀ ŠERĪKE LEHU, LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE ‘ALĀ KULLI ŠEJ-IN KADIR. RABBI ES-ELUKE HAJRE MĀ FĪ HĀZIHI-L-LEJLETI VE HAJRE MĀ BA‘DEHĀ VE E‘ŪZU BIKE MIN ŠERRI HĀZIHI-L-LEJLETI VE ŠERRI MĀ BA‘DEHĀ RABBI E‘ŪZU BIKE MINE-L-KESELI VE SŪIL KIBER, RABBI E‘ŪZU BIKE MIN ‘AZĀBIN FI-N-NĀR, VE ‘AZĀBIN FI-L-KABR

“ Omrknusmo, a omrknu vlast u Allaha, hvala Allahu Jedinom koji nema ortaka, čija je vlast i hvala, i Koji sve može. Gospodaru molim od Tebe dobro ove noći i dobro iza nje, a utječem ti se od zla ove noći i od zla poslije nje, utječem ti se o lijenosti i od zla oholosti, utječem Ti se Gospodaru od patnje kabura i kazne džehenemske vatre.“ (Muslim)

– للهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير

– ALLĀHUMME BIKE EMSEJNĀ VE BIKE ASBAHNĀ VE BIKE NAHJĀ VE BIKE NEMŪT VE ILEJKE-L-MESĪR

Gospodaru Tebi omrknjavamo i Tebi osvićemo, tebi živimo i tebi umiremo i (prema Tebi idemo), pred tobom ćemo se iskupiti. (Tirmizi)

Preporučeno čitanje:

Jutarnji i večernji zikr – Zijad Ljakić

ZIKROVI KOJI SE UČE I UJUTRO I NAVEČE:

1- ((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اليوم وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اليوم وَشَرِّ مَا بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ))، مرة واحدة. (رواه مسلم)

1- Asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille-lLahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ’ala kulli šej’in kadir. Rabbi es’eluke hajre ma fi haze-l-jevm ve hajre ma ba’dehu, Ve e’uzu bike min šerri haze-l-jevm ve šerri ma ba’dehu. Rabbi e’uzu bike mine-l-keseli ve sui-l-kiberi. Rabbi e’uzu bike min ’azabin fi-n-nari ve ’azabin fi-l-kabri.

Ovanusmo i osvanu svekolika Allahova vlast. Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka pohvala i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ovog dana i za dobra poslije njega. I utječem ti se od zla ovog dana i zla poslije njega. Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom. (Muslim) (JUTARNJI ZIKR)

((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ))، مرة واحدة. (رواه مسلم)

Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille-lLahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ’ala kulli šej’in kadir. Rabbi es’eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba’deha, Ve e’uzu bike min šerri hazihi-l-lejleti ve šerri ma ba’deha. Rabbi e’uzu bike mine-lkeseli ve sui-l-kiberi. Rabbi e’uzu bike min ’azabin fi-n-nari ve ’azabin fi-l-kabri.

U noć uđosmo i noć dočeka svekolika Allahova vlast. Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka pohvala i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ove noći i za dobra poslije nje. I utječem Ti se od zla ove noći i zla poslije nje. Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom. (Muslim) (VEČERNJI ZIKR)

2- ((اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُشور((، مرة واحدة. (رواه الترمذي)

2- Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nušuru.

Allahu, Tvojom voljom dočekasmo jutro i Tvojom voljom uđosmo u noć. Tvojom voljom živimo, prema Tvojoj volji umiremo i prema Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni. (Tirmizi) (JUTARNJI ZIKR)

))اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ((، مرة واحدة. (رواه الترمذي)

“Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru”. (Tirmizi)

Allahu, Tvojom voljom u noć ulazimo i jutro dočekujemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo). (Tirmizi) (VEČERNJI ZIKR)

3- ((أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ((، مرة واحدة. (رواه أحمد)

3- Asbahna ‘ala fitreti-l-islami ve ‘ala kelimeti-l-ihlasi ve ’ala dini nebijjina Muhammedin, s.a.v.s.,ve ‘ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mušrikine.

“Jutro smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta (riječi: la ilahe illellah), u vjeri vjerovjesnika našega, Muhammeda i u vjeri praoca našeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteiste, muslimana, koji nije bio idolopoklonik”. (Ahmed) (JUTARNJI ZIKR)

((أَمْسَيْنا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ((، مرة واحدة. (رواه أحمد)

Emsejna ‘ala fitreti-l-islami ve ‘ala kelimeti-l-ihlasi ve ’ala dini nebijjina Muhammedin, s.a.v.s.,ve ‘ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mušrikine.

“Noć smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta (riječi: la ilahe illellah), u vjeri vjerovjesnika našega, Muhammeda i u vjeri praoca našeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteiste, muslimana, koji nije bio idolopoklonik”. (Ahmed) (VEČERNJI ZIKR)

4- ((اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِى، اغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ((، مرة واحدة. (رواه البخاري)

4- Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene ‘abduke ve, ene ‘ala ahdike ve va’ dike mesteta’tu e’uzu bike min šerri ma sana’tu, ebu’u leke bi ni’metike ‘alejje, ve ebu’u bi zenbi, fagfir li, fe innehu la jagfiru-z-zunube illa Ente.

Allahu, Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam Tvoj rob, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u svojim granicama. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam počinio, priznajem blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem svoje grijehe. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprašta. (Buharija)

5- ((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أشهد أن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ))، مرة واحدة. (رواه أبو داود والترمذي)

5- Allahumme Fatire-s-semavati ve-l-erdi, ’Alime-l-gajbi ve-š-šehadeti, Rabbe kulli šej’in ve melikehu: Ešhedu en la ilahe illa Ente, e’uzu bike min šerri nefsi ve min šeri-š-šejtani ve širkihi.

Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče skrivenog i pojavnog (svijeta), Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju, svjedočim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom svoje duše, i pred zlom šejtana i njegovog širka. (Ebu Davud, Tirmizi)

6- ((اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي((، مرة واحدة. (أبو داود، والنسائي وبن ماجة)

6- Allahumme inni es’eluke-l-‘afijete fi-d-dunja ve-lahireti. Allahumme inni es’eluke-l-‘afve ve-l-‘afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. Allahumme-stur ‘avrati ve amin rev’ati. Allahumme-hfazni min bejni jedejje ve min halfi ve ‘an jemini ve ‘an šimali ve min fevki ve e’uzu bi ’azametike en ugtale min tahti.

Allahu, molim Te za Tvoju zaštitu na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim Te za oprost i zaštitu Tvoju u vjeri, na dunjaluku, u porodici i mojoj imovini. Allahu, zakloni moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sačuvaj me sa moje prednje strane, te od svega što me može zadesiti sa leđa, zdesne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veličinu da ne budem ščepan odozdo. (Ebu Davud, Nesai i Ibn Medže)

7- ((لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ((، عشر مرات. (رواه مسلم)

7- La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej’in kadir (10 X).

Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svim i sva pohvala. On sve može. (Muslim)

8- ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه((، مائة مرة. (رواه مسلم)

8- Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi (100 X).

Neka je veličanstven i hvaljen Allah. (Muslim)

9- ((يا حي يا قيُّوم، برحمتك أستغيث، أصلِح لي شأني كلَّه، ولا تَكلني إلى نفسي طرْفة عين(( ، مرة واحدة. (رواه الحاكم)

9- Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegisu, aslih li še’ni kullehu ve la tekilni illa nefsi tarfete ’ajnin.

O Ti, Živi, Postojani Održavatelju, molim Te za Tvoju obilatu milost – popravi moje stanje u svakom pogledu i ne prepusti me meni samome ni jednoga trena. (Hakim)

10- ((رضيتُ باالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ – صلى االله عليه وسلم – نبيًّا((، ثلاث مرات. (رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد)

10- Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi-l-islami dinen ve bi Muhammedin nebijen, salla-l-Lahu ’alejhi ve selleme (3X).

Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s., vjerovjesnik. (Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed)

SAMO JUTARNJI ZIKROVI:

11- ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ((، ثلاث مرَّات. (رواه مسلم)

11- Subhana-l-Lahi ve bi hamdihi ’adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete ’Aršihi ve midade kelimatihi (3 X).

Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bića, u razmjeri Njegovog zadovoljstva, težine Njegova prijestolja (Arša) i mnoštva osebujnosti Njegovih riječi. (Muslim)

SAMO VEČERNJI ZIKROVI:

11- ((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ((، ثلاث مرات. (الترمذي وأحمد)

11- E’uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min šerri ma haleka (3 X).

Pomoću savršenih Allahovih riječi, zaštićujem se od zla svega onoga što je On stvorio. (Tirmizi i Ahmed)

Ve billahi tevfik.

Izvor: zijadljakic.ba

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi