Islamski magazin

Subhaneke dova i sura – arapski, transkripcija, prijevod

Transkripcija Subkaneke

Subhaneke Allahumme ve bi hamdike, ve tebarekesmuke, ve teala džedduke, ve la ilahe gajruke.

Prijevod Subhaneke

Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzvišena je Tvoja veličina i nema boga osim Tebe.

Tefsir Subhaneke

Prema hanefijskom i hanbelijskom mezhebu, sunnet je čitati dovu Subhaneke. Aisha (ra) je rekla:

„Kada je Poslanik Muhammed, s.a.w.s., započeo namaz, učio je„ Subhaneke allahumme we bihamdike we tabarakesmuke we teala džedduke wela ilahe gajruke “. Ovaj hadis prenosi Ebu Davud.

Subhanake je izvedeno iz tespiha. To znači slaviti Allaha, reći da je daleko od bilo kakvih nedostataka. Tabarekasmuke je porijeklom iz bereketa. A to znači da je božanska dobrota stabilna. Teala džedduke: “Džed” znači veličanstvenost. “Te’ala” je izvedeno iz “Uluww”. To znači da je Njegovo Veličanstvo superiornije i nadmoćnije od svega, ili Njegova Slava i Veličanstvo su vrhovni.

Veliko snizenje!

Oglasi

Oglasi